Pengertian Ihsan oleh Uswatun Hasanah

A. Bihsan merupakan bagian ketiga dari bangunan islam, yaitu keyakinan dan prilaku yang menjadi landasan bergaul dengan orang lain.

B. ibadah tidak terbatas hanya pada 5 rukun yang merupakan asas bangunan islam yang lurus ini. Namun pemahaman tentang ibadah dalam islam meliputi semua kehidupan seorang muslim;
Gerak dan diamnya, selama niatnya baik ketika melakukannya.

Rasulullah bersabda "Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya dan seseorang hanyalah mendapatkan seperti apa yang di niatkan".

Baca juga:
Siti Solehah Berbicara Soal HUDUD

Pengertian Ihsan oleh Uswatun Hasanah
Uswatun Hasanah
C. kebiasaan bila dalam melaksanakannya berniat baik maka ia bernilai ibadah. Itulah sebabnya banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memotivasi kita untuk ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dalam ibadah.

 Ihsan secara mutlak baik dalam masalah ibadah atau bergaul dengan orang lain.
Allah berfirman : "Dan berbuat baiklah,sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.s Al-Baqarah : 195)

D. Kesimpulan menurut saya Kita perlu rukun ihsan untuk menyelaraskan keyakinan kita.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel