Pengertian Zina Menurut Bahasa dan Istilah oleh Alya Dwi Yuniarti

Pengertian Zina 

Zina adalah bersetubuh antara wanita dan laki-laki yang bukan suami istri. Menurut islam zina adalah dosa besar yang dapat merusak tatahan kehidupan.

Macam-macam zina 


Zina mikhsan


       Pezina sudah balig,sudah pernah menikah, berakal dan merdeka.

Zina ghairu mukhsan

       Pezina masih lajang dan belum pernah menikah.

Hukuman bagi pelaku zina

Pezina perempuan dan laki laki mendapatkan hukum cambuk seratus kali.pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh orang orang yang beriman dan balig.


Pengertian Zina Menurut Bahasa dan Istilah oleh Alya Dwi Yuniarti
Alya Dwi Yuniarti

Penyebab perbuatan zina


 • berteman dengan orang yang bergaul bebas.
 • kurang kasih sayang dari orang tua. 
 • kurang pengetahuan agama
 • lingkungan sekitar tidak sesuai

Cara menjaga diri dari zina

1. Menjaga aurat
        Aurat merupakan bagian tubuh yang harus diturup agar terjaga dari pandangan lawan jenis.
2. Menjaga pergaulan
       Pergaulan antara laki laki dan perempuan harus asa batasnya
3. Menjaga kehormatan
4. Meningkatkan solat dan berpuasa
5. Memperbanyak kegiatan positif
6. Menambah ilmu pengetahuan 
agama.

Dampak Negatif Berzina

 • mendorong perbuatan dosa seperti menggugirkan kandungan.
 • menimbulkan jenis penyakit seperti HIV/AIDS.
 • terjerat hukum
 • merusak masa depan
 • menurunnya prestasi
 • rasa gelisah yang selalu mengganggu.

Hikmah pengharaman zina

 • dapat menjaga kesucian, kehormatan, dan martabat manusia.
 • terpelihara jenis penyakit kotor.
 • terhindar dari kejahatan lain
 • menjaga keturunan.

Kesimpulan 

Kita sebagai orang islam sangat dilarang mendekati zina karena berzina hanya akan merugikan diri kita di dunia maupun di akhirat.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel