Adab Berdo'a menurut Syari'at Islam

Dalam agama manapun ada tata cara dalam melakukan ibadah dan persembahan. Maka Islam sebagai agama yang lengkap baik tuntunan pokok ataupun tatacara dalam melakukannya.

Berdo'a meupakan bentuk ibadah yang paling asasi dalam diri manusia. Islam mengatur etika berdo'a sebagai berikut;

• Jangan ragu

• Bersungguh-sungguh

• Mengangkat kedua tangan

• Berisyarat dengan jari ketika beristighfar

• Melentangkan telapak tangan bila memohon

• Menelungkupkan telapak tangan bila berlindung

• Berdo'a dengan suara lirih

• Memanjatkan puji-pujian kepada Allah

• Membaca Shalawat atas Nabi
• Baik sangka kepada Allah

• Mengakui dosa-dosa

• Memulai do'a untuk diri sendiri

• Berdo'a dengan kata-kata yang timbul dari hati dan ringkas

Demikianlah yang mesti kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah SWT.

logoblog
Previous Post
Posting Lebih Baru
Next Post
Posting Lama

Post a comment

Copyright © Sarip Hidayat. All rights reserved.